Dekanat Katowice-Piotrowice


LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO NA I NIEDZIELĘ ADWENTU 3 grudnia 2017 r.

Arcy Skworc
Siostry i Bracia! Drodzy Diecezjanie!
1. Przed nami nowy rok liturgiczny i kolejny rok duszpasterski. Rozpoczynamy dzisiaj Adwent, czas łaski i czuwania oraz radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Na jego progu wsłuchujemy się w słowa przypowieści z Markowej Ewangelii.  Jej bohaterem jest człowiek, który udał się w podróż (Mk 13,34). Swoim zaufanym sługom powierzył władzę nad rodziną i całym mieniem. Pierwszoplanową postacią  w tym Jezusowym pouczeniu jest odźwierny, który powinien nieustannie czuwać. Słowo „czuwać” jest użyte aż trzykrotnie w tym ewangelicznym fragmencie.   Odczytujemy je jako wezwanie Jezusa Chrystusa do postawy czuwania   i czujności. Ostatecznym sensem takiej postawy jest przygotowywanie się na przyjście Pana. Chodzi o czuwanie nieustanne, gdyż Pan może powrócić w najmniej oczekiwanym czasie i nieprzewidzianych okolicznościach. Dlatego Jezus prosi nas: Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie! Czuwajcie! To nie tyle rozkaz, co zaproszenie do wypatrywania Boga,  bo, być może, serce nasze staje się nieczułe na bojaźń przed Nim. Czuwanie to uwaga zawsze skierowana na Tego, który – jak przypomina prorok Izajasz – jest naszym Ojcem. Myśmy gliną, a On naszym Twórcą (Iz 64,7). Czas Adwentu jest oczekiwaniem na spotkanie z posłanym przez Ojca Jedynym Odkupicielem Człowieka, który – jak wyznajemy w Credo – dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I przyjdzie ponownie w chwale na końcu czasów, nawet jeśli nie do nas należy znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swą władzą (Dz 1,7). Postawa czuwania winna stać się naszym osobistym, duchowym wezwaniem  na najbliższe cztery tygodnie oraz na kolejne dni realizacji nowego roku duszpasterskiego.   Czytaj więcej

Betlejem w Spodku

Betlejem w Spodku 2017

29 grudnia w Katowicach najpiękniejsze kolędy ze wszystkich stron świata zagra nadzwyczajny skład artystów: Natalia Kukulska, Kasia Moś, Daria Zawiałow, Beata Bednarz, Igor Herbut, Mate.o, Mietek Szcześniak, Agnieszka Musiał, Adam Krylik, Dana Vynnytska wraz orkiestrą Aukso. Przed nami niezapomniane wydarzenie muzyczne i duchowe. Kupując bilet – pomagasz, ponieważ dochód ze sprzedaży wspiera akcję „Głodnych nakarmić”.

Bilety do nabycia w Parafiach dekanatu.

Z powodu mojego imienia

Rubik Spodek

Caritas Polska wraz „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” organizuje Koncert charytatywny z udziałem Piotra Rubika. Koncert ma tytuł: Z powodu Mojego Imienia. Koncert odbędzie się w katowickim SPODKU 24 listopada tj. piątek o godz. 20.00.

Caritas Archidiecezji Katowickiej wraz z parafialnymi Zespołami Caritas oraz przyległe diecezje rozprowadzają cegiełki-bilety na ten koncert.

Ofiara – cegiełka wynosi 35 zł.

OŚWIADCZENIE PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE OGRANICZENIA HANDLU W NIEDZIELE

KEP

 

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedziele, jako Prezydium Konferencji Episkopatu Polski – biorąc również pod uwagę liczne głosy wiernych Kościoła rzymsko-katolickiego i chrześcijan z innych Kościołów – wyrażamy nasz niepokój wobec losu obywatelskiej inicjatywy Związku Zawodowego „Solidarność”, która została poparta podpisami ponad 500 tys. obywateli naszego kraju. Tak Konferencja Episkopatu Polski, jak i biskupi poszczególnych diecezji wielokrotnie udzielali tej inicjatywie jednomyślnego poparcia w komunikatach i listach pasterskich, licząc na przywrócenie całemu społeczeństwu niedzieli jako dnia wypoczynku i czasu budowania więzi rodzinnych oraz umacniania relacji społecznych. Niestety, jak wynika z dotychczasowych prac nad ustawą, aktualnie proponowane rozwiązania odbiegają zasadniczo od proponowanego kształtu tej inicjatywy. Milczenie z naszej strony w tej kwestii byłoby zaniedbaniem naszego pasterskiego obowiązku stania na straży dobra wspólnego.   Czytaj więcej