Dekanat Katowice-Piotrowice


Mojżesz w Spodku

Mojżesz

Opera „Mojżesz”, to produkcja Opery Lwowskiej. Światowa premiera opery miała miejsce 23 czerwca 2001 r. Została dedykowana Ojcu Świętemu podczas jego pielgrzymki na Ukrainę. Projekt uzyskał błogosławieństwo papieża Jana Pawła II i przy wsparciu Stolicy Apostolskiej, która przyznała na ten cel 75 tys. dolarów. „Mojżesz” został zrealizowany w setną rocznicę istnienia lwowskiej sceny i 400-lecie gatunku opery. W premierowym spektaklu wzięło udział prawie 250 artystów. Czytaj więcej

List Arcybiskupa na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Pokoju

Bp SkworcBracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

  1. Papież Franciszek wystosował na pierwszy dzień 2017 roku – obchodzony jako Światowy Dzień Pokoju – swoje orędzie, w którym składa najszczersze życzenia pokoju mieszkańcom i narodom świata (…), życzy pokoju każdemu mężczyźnie, kobiecie, chłopcu i dziewczynce i modli się, aby obraz i podobieństwo Boga w każdym człowieku pozwoliły nam uznawać się nawzajem za święte dary obdarzone ogromną godnością. Przyjmując z wdzięcznością te życzenia, przekazuję je równocześnie z całą serdecznością Wam wszystkim, którzy stanowicie i budujecie Kościół w archidiecezji katowickiej. W tegorocznym orędziu papież koncentruje się na działaniu bez użycia przemocy jako stylu polityki pokoju i prosi Boga, aby pomógł nam wszystkim kierować się rezygnacją z przemocy w głębi naszych uczuć i wartości osobistych. Niech miłość i wyrzeczenie się przemocy inspirują sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem w relacjach międzyosobowych, społecznych i międzynarodowych. (…) Oby od szczebla lokalnego i powszedniego aż po światowy – wyrzeczenie się przemocy stało się charakterystycznym stylem naszych decyzji, naszych relacji, naszych działań, polityki we wszystkich jej formach. Ojciec Święty zauważa, że Jezus również żył w czasach przemocy. Nauczał, że prawdziwym polem bitwy, na którym mierzą się ze sobą przemoc i pokój, jest ludzkie serce: «Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli» (Mk 7,21). Ale przesłanie Chrystusa w obliczu tej rzeczywistości daje odpowiedź zdecydowanie pozytywną: niestrudzenie głosił On bezwarunkową miłość Boga, który przyjmuje i przebacza, oraz nauczał swoich uczniów, by miłowali nieprzyjaciół (por. Mt 5,44) oraz nadstawiali drugi policzek (por. Mt 5,39). (…) Ten, kto przyjmuje Jezusową Dobrą Nowinę, potrafi rozpoznać przemoc, którą nosi w sobie, i pozwala, by uleczyło go Boże miłosierdzie, przez co staje się z kolei narzędziem pojednania, zgodnie z wezwaniem św. Franciszka z Asyżu: «Jak ustami głosicie pokój, tak a nawet jeszcze bardziej miejcie go w sercach waszych». Papież Franciszek stwierdza, że konsekwencją bycia uczniem Jezusa jest przyjęcie Jego propozycji wyrzeczenia się przemocy. Zgodnie ze słowami Benedykta XVI jest to propozycja «realistyczna, ponieważ wynika z uznania, że na świecie jest zbyt wiele przemocy, zbyt wiele niesprawiedliwości, a zatem nie da się przezwyciężyć tej sytuacji inaczej, jak tylko dając więcej miłości, więcej dobra. (…) Miłość nieprzyjaciół jest zaczątkiem ‘rewolucji chrześcijańskiej’. Niestosowanie przemocy nie polega na kapitulacji w obliczu zła (…), ale na odpowiadaniu na zło dobrem (por. Rz 12,17-21), co pozwala przerwać łańcuch niesprawiedliwości».

Czytaj więcej