Dekanat Katowice-Piotrowice


SŁOWO PASTERSKIE METROPOLITY KATOWICKIEGO PRZED ŚWIATOWYMI DNIAMI MŁODZIEŻY

ŚDM

Drodzy Diecezjanie!

  1. W trwającym Roku Miłosierdzia warto wspomnieć, że w chrześcijańskiej tradycji zachowane jest przekonanie, iż dzisiejsza Ewangelia, przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, opowiada prawdziwą historię. Nie jest jednak dokładnym opisem jednego z napadów, które zdarzały się na drodze z Jerozolimy do Jerycha, lecz przedstawia historię zbawienia. Czytamy w homilii Orygenesa: „Człowiekiem, który schodził, jest Adam, Jerozolima to raj, Jerycho to świat; zabójcy to diabeł, kapłan to Prawo, lewita to prorocy, Samarytanin to Chrystus; rany to nieposłuszeństwo, zwierzę, na które go wsadził, to ciało Chrystusa, gospoda przyjmująca wszystkich chcących wejść to Kościół, dwa denary to Bóg – Ojciec i Syn, gospodarz to pasterz Kościoła, któremu powierzona została troska o chorego; to, iż samarytanin obiecuje wrócić, jest zapowiedzią drugiego przyjścia Zbawiciela” (Orygenes, Hom. in Lc.34).

Czytaj więcej

Pomnik kardynała Augusta Hlonda

Arcy Skworc

Komunikat Metropolity Katowickiego w związku z odsłonięciem i pobłogosławieniem pomnika kardynała Augusta Hlonda

Drodzy Diecezjanie, bracia i siostry!

Dnia 5 lipca 2016 r. będziemy przeżywali 135. rocznicę urodzin pierwszego biskupa katowickiego, dziś Sługi Bożego, kardynała Augusta Hlonda (ur. 5 VII 1881 r.). Jego życie i pasterskie posługiwanie jest trwałym przykładem i zarazem wyzwaniem dla nas wszystkich. Wspomnienie dnia urodzin Kardynała staje się dobrą okazją do utrwalenia pamięci o Jego życiu i posłudze dla Kościoła Powszechnego, Kościoła w Polsce oraz dla diecezji katowickiej, której przewodził najpierw jako administrator apostolski, a potem jako jej pierwszy biskup. Czytaj więcej

Niedziela Boża i nasza

niedziela21

Komunikat Biskupów diecezji : gliwickiej, opolskiej, sosnowieckiej oraz archidiecezji katowickiej w sprawie poparcia inicjatywy ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele.  

Bracia i Siostry! Dnia 2 czerwca br. zarejestrowano w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Działania Komitetu poparły różne podmioty życia społecznego, m.in. związki zawodowe – z „Solidarnością” na czele – oraz niektóre organizacje branżowe pracodawców i pracobiorców. Postulowana w projekcie regulacja prawna bierze w obronę około 1,3 mln osób, szczególnie kobiet, pracujących zawodowo w niedziele oraz dni świąteczne. Pośrednio podkreśla wartość niedzieli jako dnia wolnego od pracy. Drodzy Diecezjanie! Mając na uwadze powyższe przesłanki i zachowując w pamięci próby zawłaszczenia i niszczenia niedzieli oraz jej wartości kulturowej – jako pasterze naszych diecezji – zwracamy się do Was z prośbą o poparcie tej inicjatywy ustawodawczej poprzez podjęcie akcji zbierania podpisów. Więcej informacji na ten temat oraz wzór deklaracji popierającej wspomniany projekt znajdziemy w dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego”. Liczymy na wsparcie akcji przez duszpasterzy oraz wiernych świeckich tworzących Parafialne Rady Duszpasterskie i zaangażowanych w katolickie wspólnoty, ruchy, stowarzyszenia, a także w Parafialne Zespoły Caritas. Jeśli ta inicjatywa ustawodawcza znajdzie mocne poparcie społeczne, to – w myśl zawołania utrwalonego podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich – może doprowadzić do odzyskania niedzieli „Bożej i naszej”. Nie ulega wątpliwości, że stoimy przed nową szansą przeżywania niedzieli w całej wspólnocie naszego społeczeństwa jako dnia wzmocnienia sił i odpoczynku, odrodzenia zagubionych więzi rodzinnych i społecznych. Ponadto niedziela może znów stać się gwarantem emocjonalnego wyciszenia, a także budowania wspólnoty religijnej i narodowej. Czytaj więcej

Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży

Arcy Skworc

Drodzy Diecezjanie, Bracia i Siostry! Jednym z ważniejszych dzieł ewangelizacyjnych pozostawionych nam przez św. Jana Pawła II są niewątpliwie Światowe Dni Młodzieży. Wspólnym wysiłkiem i wielkim zobowiązaniem dla każdego i każdej z nas jest zatem zadanie organizacji najbliższego spotkania młodych całego świata. To już w lipcu rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie i do Polski przybędzie Ojciec Święty Franciszek. Ale już tydzień wcześniej, od 20 do 25 lipca, przybędą do polskich diecezji pielgrzymi z całego świata, żeby rozpocząć przeżywanie tego wielkiego święta wiary. Także i nasza archidiecezja przyjmie ogromną rzeszę pielgrzymów, którzy zamieszkają w naszych parafiach i domach. Dziękuję tym wszystkim, którzy otworzyli już swój dom i serce na młodych z całego świata. W Diecezjalnym Centrum oraz w Parafialnych Centrach ŚDM posługuje ok. 1200 wolontariuszy. W wolontariat angażują się członkowie wspólnot i organizacji działających w naszej archidiecezji. Wolontariusze zostali przeszkoleni przez odpowiednie służby w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej i bezpieczeństwa. Na bieżąco odbywają się spotkania formacyjne dla wolontariuszy w poszczególnych rejonach. Zapraszam wszystkich młodych do zgłaszania się jeszcze do takiej formy przeżywania tych dni. Drodzy Młodzi! Zachęcam, abyście zechcieli podarować swój czas – swoje zdolności i talenty – jako wolontariusze tego wydarzenia. Można zgłaszać się do wolontariatu w parafii i w diecezji. Można zgłaszać się mailowo do Diecezjalnego Centrum ŚDM lub bezpośrednio do parafii. Wszystkich ludzi dobrej woli proszę i zachęcam do ofiarowania swojej pomocy w poszczególnych parafiach. Nawet najmniejsza pomoc będzie ogromnym darem. Światowe Dni Młodzieży to największe wydarzenie duszpasterskie tegorocznych wakacji. Angażują się w nie wszystkie nasze parafie i wspólnoty. Każdy zaproszony jest do współpracy. Dziękuję za każdą modlitwę w intencji tych dni, jak i za dar materialny składany przy różnych okazjach, także i dzisiaj. Zapraszam w dalszym ciągu do wspierania tego dzieła, a także do czynnego uczestnictwa w ramach spotkań parafialnych i diecezjalnych. Zachęcam wszystkich ludzi młodych różnego wieku do licznego uczestnictwa w spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Krakowie, ale i do korzystania z wydarzeń, które będą miały miejsce w naszej Archidiecezji podczas „Dni w Diecezji”. Wszystkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.mlodzidlamlodych.pl. Wszystkich wiernych raz jeszcze proszę o modlitwę w intencji Światowych Dni Młodzieży i o żywe uczestnictwo w tym szczególnym święcie młodego Kościoła. Obyśmy nie zmarnowali tego czasu, który daje nam Boża Opatrzność. Ufam, że wspólna modlitwa i działanie przyczyni się do owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży przez wszystkich pielgrzymów i przez nas samych. Wszystkim zgromadzonym na niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego błogosławieństwa: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego!

                                                                                  + Wiktor Skworc, Metropolita katowicki

KOMUNIKAT PO X SESJI PLENARNEJ

beznazwyDziewiątego kwietnia br. odbyła się dziesiąta sesja plenarna II Synodu Archidiecezji Katowickiej. Zgromadzenie synodalne rozpoczęło obrady od ostatecznego głosowania nad dokumentami przygotowanymi przez Komisję ds. Świeckich oraz Komisję ds. Katechezy i Wychowania Katolickiego. Następnie przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Młodzieży przedstawił zmiany w projekcie sformułowane w oparciu o poprawki zgłoszone przez członków Synodu i przedyskutowane na otwartym posiedzeniu Komisji.

W dalszej części sesji odbyła się prezentacja projektu Podkomisji ds. Mediów.  Znajdują się w nim propozycje dotyczące m.in. rozwoju mediów archidiecezjalnych, reorganizacji komunikacji pomiędzy parafiami a mediami, wspierania parafii w wykorzystywaniu Internetu do komunikacji z wiernymi. W czasie dyskusji w auli synodalnej zwracano uwagę, iż w dokumencie należałoby się bardziej skoncentrować na wskazaniu najważniejszych celów działalności medialnej różnych podmiotów archidiecezji niż na technicznej stronie funkcjonowania mediów – ta bowiem podlega szybkim zmianom i trudno przewidzieć, jak będą one przebiegać w przyszłości.

Kolejna, jedenasta sesja plenarna odbędzie się 7 maja 2016 r. Zostanie na niej zaprezentowany ostatni synodalny projekt: Komisji ds. Duszpasterstwa. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji wszystkich członków Synodu.

Ks. dr Grzegorz Strzelczyk – Sekretarz II Synodu Archidiecezji Katowickiej

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

Plakat

W związku z wprowadzeniem z dniem l kwietnia 2016 roku RZĄDOWEGO PROGRAMU 500+ w imieniu Prezydenta Miasta Katowice serdecznie zapraszam wszystkich Rodziców do zapoznania się z informacjami na temat sposobów i możliwości składania wniosków.

Wnioski będzie można składać nie tylko osobiście w wyznaczonych jednostkach miejskich w Katowicach wymienionych w ulotkach oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Katowice w zakładce: urząd miasta/rodzina/program rodzina 500+ i zdrowie oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach, ale także elektronicznie lub wysłać drogą pocztową.

Udostępnione będą również do Państwa dyspozycji urzędomaty, za pomocą których będzie można wysłać wniosek do Urzędu.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach służyć będą wszelką pomocą, aby przybliżyć Państwu założenia programu 500+ oraz wyjaśnić Państwa wątpliwości.

Radość miłości – najnowsza adhortacja o rodzinie

5581541-papiez-franciszek-900-600

– Nie należy oczekiwać nowych norm ogólnych typu kanonicznego – tłumaczy papież Franciszek w najnowszej adhortacji (nr 300). Jest ona owocem troski o wszystkie rodziny. Nauczanie doktrynalne pozostaje bez zmian, nie ma decyzji o Komunii Świętej dla osób żyjących w ponownych związkach. Jest natomiast zachęta, aby osoby rozwiedzione włączały się w życie Kościoła przez uczestnictwo w liturgii, religijne wychowanie dzieci, działalność charytatywną, zaangażowanie w ruchy katolickie.

Związki niesakramentalne to temat, któremu poświęcony jest VIII rozdział najnowszej adhortacji. – Za kluczowy punkt dla zrozumienia go można uznać numer 300 – zauważa o. prof. Kazimierz Lubowicki OMI. Papież tłumaczy w nim, że „nie należy oczekiwać nowych norm ogólnych typu kanonicznego”.

Omówienie rozdziału VIII adhortacji

Związki niesakramentalne

Na początku trzeba podkreślić sprawę oczywistą, że adhortacja poświęcona jest – jak wskazuje jej tytuł – „miłości w rodzinie”. Kwestię związków niesakramentalnych Papież porusza w rozdziale VIII adhortacji, zapowiadając, że wszyscy będą zaintrygowani sposobem podejścia (AL 7). Specyfika podejścia polega na tym, że w adhortacji nie tyle mówi się „co” myśleć, ale przede wszystkim „jak” myśleć. Papież Franciszek proponuje myślenie w kluczu trzech słów: towarzyszyć, rozeznawać, integrować (tzn. włączać w życie Kościoła).

TOWARZYSZYĆ

Papież zachęca, by osobom w związkach niesakramentalnych towarzyszyć z szacunkiem, mając świadomość, że ich sytuacja to nie „problem do rozwiązania”, ale że są to nasze siostry i bracia, którzy należą do jednego Kościoła „świętego i grzesznego zarazem”, z którymi łączy nas jeden chrzest. „Są ochrzczeni, są braćmi i siostrami, Duch Święty rozlewa w nich dary i charyzmaty dla dobra wszystkich” (AL 299).

Papież proponuje unikać rozwiązań krańcowych. „Dyskusje, jakie mają miejsce w środkach przekazu lub w publikacjach, czy też pomiędzy ludźmi Kościoła, przebiegają od niepohamowanej chęci zmiany wszystkiego, pozbawionej wystarczającej refleksji i ugruntowania, do postawy usiłowania rozstrzygnięcia wszystkiego za pomocą ogólnych norm lub wyciągania daleko idących wniosków z niektórych refleksji teologicznych” – czytamy w adhortacji (AL 2).

Równocześnie podkreśla, że nie wszystkie dyskusje doktrynalne i duszpasterskie musi rozstrzygać Magisterium (AL 3).

ROZEZNAWAĆ (w wierności niezmiennemu Magisterium, z realizmem, w prawdzie)

Co znaczy „rozeznanie” dla Papieża Franciszka? Czy to, że osoba znajdzie sobie kapłana, który powie jej: wszystko w porządku? Nie. Rozeznanie to jeden z podstawowych procesów w życiu duchowym: trzeba z poprawnie ukształtowanym sumieniem stanąć w obecności Boga, z gotowością przemiany swego życia, trzeba nieustannie wsłuchiwać się szczerze i uczciwie w Słowo Boże, szukając, co jest wolą Bożą dla nas w danym momencie.

Mówiąc o rozeznaniu, Papież kładzie nacisk na realistyczne spojrzenie na sytuację osób żyjących w powtórnych związkach (AL 36). W trosce o ten realizm przypomina tradycyjną naukę o nierozerwalności i sakramentalności małżeństwa. Zwraca też uwagę na cierpienie dzieci w sytuacjach konfliktu między rodzicami, konkludując: „Rozwód jest złem i bardzo niepokojący jest wzrost liczby rozwodów. Z tego względu niewątpliwie naszym najważniejszym zadaniem duszpasterskim w odniesieniu do rodzin jest umocnienie miłości i pomaganie w leczeniu ran, abyśmy mogli zapobiec poszerzaniu się tego dramatu naszych czasów” (AL 246).

Mając świadomość trudnej prawdy o życiu osób w powtórnych związkach, proponuję rozeznanie duszpasterskie, jako formę troski o pogłębienie ich życia duchowego. Zachęca: „w obliczu trudnych sytuacji oraz poranionych rodzin trzeba zawsze pamiętać o zasadzie ogólnej: «Niech wiedzą duszpasterze, że dla miłości prawdy mają obowiązek właściwego rozeznania sytuacji» (Familiaris consortio, 84). Stopień odpowiedzialności nie jest równy w każdym przypadku i mogą istnieć czynniki, które ograniczają zdolność podejmowania decyzji. Dlatego też należy jasno wyrażać naukę, ale trzeba unikać osądów, które nie uwzględniają złożoności różnych sytuacji i koniecznie zwracać uwagę na sposób, w jaki ludzie żyją i cierpią z powodu stanu, w jakim się znajdują” (AL 79).

WŁĄCZAĆ W ŻYCIE KOŚCIOŁA

Papież proponuje nową logikę duszpasterską, która nie poprzestaje na jurydycznej ocenie sytuacji, ale stara się dosięgnąć konkretnych ludzi w sytuacji, w której są, aby pomóc im pełniej żyć Ewangelią mimo ich ograniczeń. „Chodzi o włączenie wszystkich. Trzeba pomóc każdemu w znalezieniu jego sposobu uczestnictwa we wspólnocie kościelnej, aby czuł się przedmiotem „niezasłużonego, bezwarunkowego i bezinteresownego” miłosierdzia. Nikt nie może być potępiony na zawsze, bo to nie jest logika Ewangelii! Nie mam na myśli tylko rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach, ale wszystkich niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdują” (AL 297).

Również w tym wypadku Ojciec Święty proponuje realizm duchowy, jako kryterium postępowania. Oczywiście, jeśli ktoś afiszuje się z obiektywnym grzechem tak, jakby był częścią ideału chrześcijańskiego, czy chciałby narzucić coś innego od tego, czego naucza Kościół, to nie może domagać się, by uczyć katechizmu czy przepowiadać, i w tym sensie istnieje coś, co go oddziela od wspólnoty (por. Mt 18, 17). Musi na nowo usłyszeć Ewangelię i wezwanie do nawrócenia. Nawet jednak dla takiej osoby może istnieć jakiś sposób uczestniczenia w życiu wspólnoty: w pracy socjalnej, w spotkaniach modlitewnych lub w tym, co może sugerować jego osobista inicjatywa wraz z rozeznaniem duszpasterza.” (AL 297).

Możliwości włączenia w życie Kościoła są różne. W adhortacji można przeczytać: „Ich udział może wyrażać się w różnych posługach kościelnych: trzeba zatem rozeznać, które z różnych form wykluczenia obecnie praktykowanych w dziedzinie liturgicznej, duszpasterskiej, edukacyjnej oraz instytucjonalnej można przezwyciężyć. Oni nie tylko nie muszą czuć się ekskomunikowani, ale mogą żyć i rozwijać się jako żywe członki Kościoła, odczuwając, że jest on matką, która ich zawsze przyjmuje, troszczy się o nich z miłością i wspiera ich na drodze życia i Ewangelii” (AL 299).

Papież troszczy się o roztropne działanie duszpasterskie w tym względzie. Przestrzega, aby zaangażowanie w życie Kościoła osób w ponownych związkach nie stwarzało wrażenia dwulicowości. „Aby uniknąć wszelkich błędnych interpretacji, należy pamiętać, że Kościół w żadnym przypadku nie może wyrzec się proponowania pełnego ideału małżeństwa, planu Bożego w całej swej okazałości”.

Na zakończenie tego omówienia trzeba zaznaczyć, że Papież, troszcząc się o osoby w powtórnych związkach, zwraca uwagę na to, że „zrozumienie sytuacji wyjątkowych nigdy nie oznacza ukrywania światła pełniejszego ideału ani proponowania mniej, niż to, co Jezus oferuje człowiekowi”.  „Młodzi ludzie ochrzczeni powinni być zachęcani, by nie wahali się wobec bogactwa, jakie ich planom miłości zapewnia sakrament małżeństwa, silni wsparciem, jakie otrzymują z łaski Chrystusa i możliwości pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła”. Letniość, wszelkie formy relatywizmu lub przesadny szacunek, z jakim się go proponuje, byłby brakiem wierności Ewangelii, a także brakiem miłości Kościoła wobec samych młodych”. Papież wręcz oświadcza: „Dzisiaj bardziej istotny niż duszpasterstwo niepowodzeń jest wysiłek duszpasterski na rzecz umocnienia małżeństw i w ten sposób zapobieżenia rozpadom” (AL 307).

O. prof. Kazimierz Lubowicki OMI