Dekanat Katowice-Piotrowice


List Arcybiskupa na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Pokoju

Bp SkworcBracia i Siostry! Drodzy Diecezjanie!

  1. Papież Franciszek wystosował na pierwszy dzień 2017 roku – obchodzony jako Światowy Dzień Pokoju – swoje orędzie, w którym składa najszczersze życzenia pokoju mieszkańcom i narodom świata (…), życzy pokoju każdemu mężczyźnie, kobiecie, chłopcu i dziewczynce i modli się, aby obraz i podobieństwo Boga w każdym człowieku pozwoliły nam uznawać się nawzajem za święte dary obdarzone ogromną godnością. Przyjmując z wdzięcznością te życzenia, przekazuję je równocześnie z całą serdecznością Wam wszystkim, którzy stanowicie i budujecie Kościół w archidiecezji katowickiej. W tegorocznym orędziu papież koncentruje się na działaniu bez użycia przemocy jako stylu polityki pokoju i prosi Boga, aby pomógł nam wszystkim kierować się rezygnacją z przemocy w głębi naszych uczuć i wartości osobistych. Niech miłość i wyrzeczenie się przemocy inspirują sposób, w jaki traktujemy siebie nawzajem w relacjach międzyosobowych, społecznych i międzynarodowych. (…) Oby od szczebla lokalnego i powszedniego aż po światowy – wyrzeczenie się przemocy stało się charakterystycznym stylem naszych decyzji, naszych relacji, naszych działań, polityki we wszystkich jej formach. Ojciec Święty zauważa, że Jezus również żył w czasach przemocy. Nauczał, że prawdziwym polem bitwy, na którym mierzą się ze sobą przemoc i pokój, jest ludzkie serce: «Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli» (Mk 7,21). Ale przesłanie Chrystusa w obliczu tej rzeczywistości daje odpowiedź zdecydowanie pozytywną: niestrudzenie głosił On bezwarunkową miłość Boga, który przyjmuje i przebacza, oraz nauczał swoich uczniów, by miłowali nieprzyjaciół (por. Mt 5,44) oraz nadstawiali drugi policzek (por. Mt 5,39). (…) Ten, kto przyjmuje Jezusową Dobrą Nowinę, potrafi rozpoznać przemoc, którą nosi w sobie, i pozwala, by uleczyło go Boże miłosierdzie, przez co staje się z kolei narzędziem pojednania, zgodnie z wezwaniem św. Franciszka z Asyżu: «Jak ustami głosicie pokój, tak a nawet jeszcze bardziej miejcie go w sercach waszych». Papież Franciszek stwierdza, że konsekwencją bycia uczniem Jezusa jest przyjęcie Jego propozycji wyrzeczenia się przemocy. Zgodnie ze słowami Benedykta XVI jest to propozycja «realistyczna, ponieważ wynika z uznania, że na świecie jest zbyt wiele przemocy, zbyt wiele niesprawiedliwości, a zatem nie da się przezwyciężyć tej sytuacji inaczej, jak tylko dając więcej miłości, więcej dobra. (…) Miłość nieprzyjaciół jest zaczątkiem ‘rewolucji chrześcijańskiej’. Niestosowanie przemocy nie polega na kapitulacji w obliczu zła (…), ale na odpowiadaniu na zło dobrem (por. Rz 12,17-21), co pozwala przerwać łańcuch niesprawiedliwości».

Czytaj więcej

LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA METROPOLITY KATOWICKIEGO NA I NIEDZIELĘ ADWENTU

Bp Skworc

Drodzy Diecezjanie! Bracia i Siostry!

W uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zamknęliśmy II Synod Archidiecezji Katowickiej. Był on znaczącym wydarzeniem w życiu naszego lokalnego Kościoła. Na synodzie przeplatały się ze sobą tradycja i współczesność, praktyka diecezjalna i nowe wyzwania. Prace nad ostatecznym kształtem dokumentów synodalnych trwały cztery lata; dziś stanowią one duszpasterską pomoc na teraźniejszość i przyszłość naszej archidiecezji. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w prace synodu: członkom parafialnych zespołów synodalnych i poszczególnych komisji oraz tym, którzy zostali powołani na synod i uczestniczyli w sesjach plenarnych. Bóg zapłać wszystkim, którzy w II Synodzie uczestniczyli duchowo, wspierając go swoją modlitwą. Czytaj więcej